IPV SL

 • Català
 • Español
A+ R A-

Política d'empresa

Política de seguretat mediambiental:

 • Portar a terme la nostra activitat professional d’acord amb la legislació mediambiental vigent a nivell europeu, estatal, autonòmic i municipal.
 • Analitzar els diferents processos que duem a terme per tal d’eliminar o reduir el nivell de residus generats i planificar els nous processos plantejant-nos el nivell mínim de residus possible.
 • Segregar de la manera més adient els residus generats per tal de facilitar la recollida pels gestors autoritzats.
 • Definir i revisar periòdicament els objectius i metes mediambientals establerts en compliment de la política mediambiental dins del procés de millora contínua.
 • Formar i informar al nostre equip amb la finalitat que involucri aquesta política als seus hàbits de treball diari.
 • Donar a conèixer el contingut d’aquesta política al nostre equip intern, a les persones subcontractades i publicar-lo a la nostra pàgina web per al coneixement del públic en general i d’ aquelles parts interessades que poguessin sol•licitar-ho.

Política de seguretat laboral:

 • Aconseguir un alt nivell de seguretat i salut al lloc de treball mitjançant el compliment de la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Establir, implantar, mantenir al dia i revisar periòdicament un sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals.
 • Analitzar de manera exhaustiva les causes dels accidents per implantar les mesures correctives i preventives que evitin els riscos en el seu origen i minimitzar les conseqüències dels que no es poden evitar.
 • Formar i informar al nostre equip intern i extern en matèria de prevenció de riscos laborals.

Política de qualitat:

 • Portar a terme la nostra activitat d’acord amb la legislació vigent i els requisits dels nostres clients amb l’objectiu d’assolir la seva màxima satisfacció.
 • Realitzar la nostra feina amb el màxim rigor en totes les seves fases.
 • Resoldre amb la màxima celeritat les incidències post-venda que poguessin sorgir, intentant que siguin les mínimes.
 • Executar les obres amb els materials de major qualitat posible, ajustant-nos o millorant a la baixa el preu del projecte.
 • Complir amb els terminis d’entrega acordats.
 • Mantenir absoluta confidencialitat respecte a les dades dels nostres clients i proveïdors d’acord amb la legislació vigent.
 • Millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat i seguretat mediambiental i laboral.

Copyright © IPVL, Instal·lacions d’avantguarda. Tots els drets reservats · Avís legal

3fera és disseny gràfic i solucions online